Ανοδος 0,10% στη μέση τιμή της αμόλυβδης

Νέα άνοδο, της τάξεως του 0,10% σημείωσε ο μέσος όρος της λιανικής τιμής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm), με βάση δειγματοληψία με καταγραφή τιμών σε 2.300 περίπου πρατήρια σε όλη την Ελλάδα την Παρασκευή 26/06/2009, αφού διαμορφώθηκε στα 1,044 Ευρώ ανά λίτρο, σε σχέση με το μέσο όρο της προηγούμενης Παρασκευής που ήταν 1,043 Ευρώ ανά λίτρο. Σε σχέση με το μέσο όρο των 4 τελευταίων εβδομάδων, στις τιμές λιανικής πώλησης της αμόλυβδης βενζίνης (95 οκτανίων 10 ppm) σημειώθηκε άνοδος 0,029 Ευρώ ανά λίτρο, ή ποσοστό 2,81%.
Keywords
Τυχαία Θέματα