Αλλαγές στο Δ.Σ. της ΔΙΧΘ

Aλλαγές αποφασίστηκαν στη σύνθεση του Δ.Σ. της Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες. Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ. της 04/06/2009 αποφασίστηκε α) η παραίτηση από μέλος του Δ.Σ. του Ιώαννη Λιώσση και β) η προσωρινή εκλογή ως μη εκτελεστικού - ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. του Κου Γιώτη Ευάγγελου του Κων/νου του οποίου η προσωρινή αυτή εκλογή ως μη εκτελεστικού - ανεξάρτητου μέλους του Δ.Σ. θα πρέπει να εγκριθεί από την πρώτη τακτική η έκτακτη γενική συνέλευση. Διευκρινίζεται ότι η συγκρότηση και η εκπροσώπηση του Δ.Σ. παραμένει ως έχει σήμερα με μόνη αλλαγή την ως άνω αναφερομένη.
Keywords
Τυχαία Θέματα