Αγορά 7.793 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη στις 11.6.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 7.793 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,73 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 44.665,64 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα