Με προσαρμοσμένη τιμή η Reds λόγω ΑΜΚ

Σήμερα, οι μετοχές της Reds είναι διαπραγματεύσιμες στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών υπέρ των παλαιών μετόχων, με έκδοση 17.824.619 νέων μετοχών, σε αναλογία 9 νέες μετοχές για κάθε 20 παλαιές μετοχές, σε τιμή διάθεσης μετοχής 1,40 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα