Αγορά 700 ιδίων μετοχών από Πετρόπουλος

Η Πέτρος Πετρόπουλος προέβη την 19/10/2009 σε αγορά 700 ιδίων μετοχών μέσω της HSBC Παντελάκης ΑΧΕΠΕΥ με τιμή κτήσης 4,03 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 2.821 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα