Αυξάνει στα 15,50 ευρώ την τιμή στόχο για την Alpha Bank η UBS

Στα 15,50 ευρώ από 13 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο για την Alpha Bank η UBS διατηρώντας τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Ο οίκος σχολιάζει την αύξηση κεφαλαίου η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή των χρημάτων που πήρε από το πρόγραμμα στήριξης. Η διαδικασία θα προσθέσει 200 μονάδες βάσης στο δείκτη equity tier 1 οδηγώντας τον στο άνετο 9,1%. Το dilution στα κέρδη ανά μετοχή θα είναι περίπου 8% για το 2012 ενώ αναφέρει και την πρόθεση της διοίκησης για διανομή μερίσματος υποθέτοντας περίπου 2% απόδοση. Για το 2009 περιμένει κέρδη ανά μετοχή 0,75 ευρώ και για το 2010 0,77 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα