Αγορά 6.180 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 09/10/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 6.180 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,69 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 4.264,20 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα