Αγορά 469 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

Η Alpha Trust Ανδρομέδα προέβη την 09.10.09 σε αγορά 469 ιδίων μετοχών, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., με μέση τιμή κτήσης 1,51 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα