Αγορά 500 ιδίων μετοχών από Eurobank Properties

Η Eurobank Properties προέβη στις 15.06.2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 500 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 7,26 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 3.630 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα