Αγορά 4.200 ιδίων μετοχών από Δίας ΑΕΕΧ

09:46 3/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η Δίας ΑΕΕΧ προέβη στις 02/07/2009, μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 4.200 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 0,58 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 2.436 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα