Αγορά 400 ιδίων μετοχών από τη Μοτοδυναμική

Σε αγορά 400 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 2,00 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 815,48 ευρώ, προέβη στις 10/6 η Μοτοδυναμική, μέσω της Alpha Finance.
Keywords
Τυχαία Θέματα