Αγορά 3.178 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

Η LAMDA Development προέβη την 12.10.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 3.178 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 8,07 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 25.651,40 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα