Αγορά 2.050 ιδίων μετοχών από Μύλοι Λούλη

Στις 15.10.2009 αγοράστηκαν από τη Μύλοι Λούλης 2.050 ίδιες μετοχές, με μέση τιμή κτήσης 1,77 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγών 3.633,60 ευρώ. Οι αγορές ιδίων μετοχών πραγματοποιούνται μέσω του μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών Διεθνής Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ.
Keywords
Τυχαία Θέματα