Αγορά 2.000 ιδίων μετοχών από LAMDA Development

10:29 2/7/2009 - Πηγή: Reporter
Η LAMDA Development προέβη την 1.7.2009 μέσω του μέλους του Χ.Α. Eurobank EFG Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 2.000 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 5,97 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 11.935 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα