Το νέο Δ.Σ. της Τσουκαρίδης

10:29 2/7/2009 - Πηγή: Reporter
Στην από 01.07.2009 συνεδρίασή του το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της PAPERPACK - ΤΣΟΥΚΑΡΙΔΗΣ Ι. ΑΒΕΕ, που εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Ιουνίου 2009 , συγκροτήθηκε σε σώμα ως κατωτέρω:
Keywords
Τυχαία Θέματα