Αγορά 1.324 ιδίων μετοχών από Alpha Trust Ανδρομέδα

Η Alpha Trust Ανδρομέδα προέβη στις 22.07.09 μέσω της χρηματιστηριακής εταιρίας EFG EUROBANK Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ., σε αγορά 1.324 ιδίων μετοχών, με μέση τιμή κτήσης 1,24 ευρώ
Keywords
Τυχαία Θέματα