Αγορά 1.000 ιδίων μετοχών από ΚΑΕ

H ΚΑΕ προέβη στις 22.07.2009 σε αγορά 1.000 ιδίων μετοχών μέσου του μέλους του Χ.Α. N. ΚΟΜΝΗΝΟΣ Α.Ε.Π.Ε.Υ. με μέση τιμή κτήσης 6,35 ευρώ ανά μετοχή, συνολικής αξίας 6.349,15 ευρώ. Συνολικά η Εταιρεία κατέχει 721.563 μετοχές, ήτοι 1,3698% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Keywords
Τυχαία Θέματα