ΒΑΛΚΑΝ: Χωρίς μέρισμα το 2008

17:10 9/6/2009 - Πηγή: Euro2day
Τη μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2008 καθώς και την εκλογή νέου μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε μεταξύ άλλων η γενική συνέλευση της Βαλκάν Αναπτυξιακής που πραγματοποιήθηκε στις 9/6.
Τυχαία Θέματα