Τοποθετούνται σε Πολυδύναμα Ιατρεία 10 οπλίτες ιατροί

16:21 4/3/2019 - Πηγή: Euro2day
Παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και ως χρόνου εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα
Τοποθετούνται, Πολυδύναμα Ιατρεία 10,topothetountai, polydynama iatreia 10