Στην αυτοπεραίωση οι εργοληπτικές εταιρίες

Στη διαδικασία της αυτοπεραίωσης εντάσσονται και οι επιχειρήσεις που ασχολούνται με την εργοληπτική κατασκευή δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων ή την εκτέλεση μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.
Τυχαία Θέματα