Έλεγχοι σε χώρους κοινωνικών εκδηλώσεων

Ελέγχθηκαν 147 επιχειρήσεις, σε 46 από τις οποίες διαπιστώθηκαν συνολικά 652 παραβάσεις
Τυχαία Θέματα