Σε περιορισμό ζημιογόνων δραστηριοτήτων η ΟΛΥΜΠ

10:11 2/6/2009 - Πηγή: Euro2day
Σε διαδικασία γενικότερης αναδιάρθρωσης με σκοπό τον περιορισμό των ζημιογόνων δραστηριοτήτων και των πάσης φύσεως δαπανών βρίσκεται ο όμιλος της εταιρίας Τεχνικής Ολυμπιακής.
Keywords
Τυχαία Θέματα