Σε διαβούλευση η σήμανση και κατάταξη των τηλεοπτικών προγραμμάτων

17:41 5/4/2019 - Πηγή: Euro2day
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η συγκρότηση εσωτερικής πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης και κατάταξης των προγραμμάτων ανά τηλεοπτικό σταθμό, η οποία θα απαρτίζεται ενδεικτικά από ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, νομικούς.
Τυχαία Θέματα