Σάνυο: Νέος προϊστάμενος οικονομικών υπηρεσιών

Η Σάνυο γνωστοποιεί ότι ο κ. Νικόλαος Παπαγεωργίου αναλαμβάνει, από σήμερα 15/06/2009, καθήκοντα προισταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Ομίλου Εταιριών SANYO στην θέση του αποχωρήσαντος κ. Παύλου Παυλίδη.
Τυχαία Θέματα