Υπερκάλυψη έντοκων γραμματίων

Σήμερα διενεργήθηκε η δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων και 26 εβδομάδων, ύψους 700 και 700 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό.
Keywords
Τυχαία Θέματα