Ημερίδα ΤΕΕ για τις φυσικές καταστροφές

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε τη δημιουργία Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, με ορίζοντα 10ετίας και 20ετίας το οποίο να ενταχθεί στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, ώστε να επιταχυνθεί με αυτόν τον τρόπο η έγκριση των έργων αλλά και να γνωρίζουν όλοι και να ελέγχουν την εξουσία για τα ποια έργα προχωρούν και ποια όχι.
Keywords
Τυχαία Θέματα