Με τέσσερις πρωτοβουλίες μετέχει η Περιφέρεια Αττικής στον κοινωνικό διάλογο του BRAVO 2018

Ο συγκεκριμένος θεσμός στοχεύει στην επιβράβευση των καλύτερων πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται στη χώρα μας από φορείς - επιχειρήσεις - Δήμους / Περιφέρειες - Κοινωνία Πολιτών αναφορικά με την προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης, της Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνικής Υπευθυνότητας.
Keywords
Τυχαία Θέματα