Το πραγματικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Οικονομίας

Ισως η στιγμή να μην είναι η κατάλληλη, αλλά θα έπρεπε επισήμως η ελληνική κυβέρνηση να θέσει ένα ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ουσία του προβλήματος της οικονομίας και να ζητήσει συνδιάσκεψη για το εξής θέμα: «Πώς οι χώρες της ΕΕ που δεν παράγουν και δεν εξάγουν αρκετά προϊόντα και υπηρεσίες μπορούν να μειώσουν τονδανεισμό τους και να αναπτυχθούν με στόχο την πραγματική σύγκλιση με τις ισχυρότερες ευρωπαϊκές χώρες» . Και πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή συζήτηση για αυτό το ζήτημα, διότι σε αυτό κρύβεται η ουσία του προβλήματος της ελληνικής οικονομίας αλλά και των άλλων, λιγότερο
ισχυρών οικονομιών που απειλούν μελλοντικά την ευρωπαϊκή οικονομία συνολικά. Εχοντας χάσει το εργαλείο της υποτίμησης του νομίσματος και διαθέτοντας ένα νόμισμα συνεχώς ανατιμούμενο, η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να πνίγεται στα χρέη. Οι εισαγωγές μας από τις ευρωπαϊκές χώρες ικανοποιούν τους ευρωπαίους εταίρους αλλά μας δημιουργούν ένα μεγάλο έλλειμμα εξωτερικών συναλλαγών το οποίο δημιουρ
Keywords
Τυχαία Θέματα