ΑΕΓΕΚ: Οκ από το ΥΠΑΝ για reverse split & ΑΜΚ

Η ΑΕΓΕΚ γνωστοποιεί ότι στις 15.06.09 εγκρίθηκε από το ΥΠΑΝ η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρίας αναφορικά με το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την απόφαση της Α' Επαναληπτικής Τακτικής Γ.Σ. της 10.06.09.
Keywords
Τυχαία Θέματα