Διαμαρτυρία σταφυλοπαραγωγών και ελαιοπαραγωγών Παγγαίου

Έτσι λοιπόν οι 330 περίπου δικαιούχοι πήραν γενικά μικρές αποζημιώσεις με όλες τις αρνητικές συνέπειες αυτού του γεγονότος.
Τυχαία Θέματα