Πως μπορούν να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν από τη Δράση 4.3.1 τα Τ.Ο.Ε.Β.

Επιτακτική ανάγκη τα εργα εκσυγχρονισμού εξοικονόμησης νερού και ενέργειας των δικτύων άρδευσης των Τ.Ο.Ε.Β.
Keywords
Τυχαία Θέματα