Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Πειραιά

O Δήμος Πειραιά ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε 3 άτοµα για την εκτέλεση της Πράξης µε τίτλο «Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Προορισµού της πόλης του Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5044800 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014 -2020», του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής […]

The post Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Πειραιά appeared first on Aftodioikisi.gr.

Keywords
Τυχαία Θέματα