ΣτΠ: Επιστροφή φόρου σε πολίτηΕπιστροφή φόρου σε πολίτη

Επίλυση τεχνικών προβλημάτων συνεργασίας μεταξύ Τ.Ε.Ι. και Δ.Ο.Υ. και επιστροφή φόρου σε πολίτη μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Περιγραφή

Προκειμένου να επιστραφεί σε πολίτη φόρος εισοδήματος αχρεωστήτως καταβληθείς για το φορολογικό έτος 2015, η παρακράτηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2017, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαιτούσε την έκδοση από το αρμόδιο Τ.Ε.Ι. σχετικής διορθωτικής βεβαίωσης αποδοχών και την ηλεκτρονική υποβολή αυτής στο
σύστημα μισθοδοσιών. Ωστόσο το Τ.Ε.Ι. δήλωνε αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα μισθοδοσιών του 2015, καθώς το ως άνω σύστημα είχε κλείσει μετά την πάροδο του ενός έτους από το σχετικό φορολογικό έτος. Με την διαμεσολάβηση του Συνηγόρου το πρόβλημα επιλύθηκε και η Φορολογική Διοίκηση προέβη σε τροποποίηση της δήλωσης φόρου εισοδήματος της αναφερόμενης για το φορολογικό έτος 2015.

________________________
ΣΥΝΗΓΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
Σχέσεις κράτους - πολίτη

Σύνοψη διαμεσολάβησης

Επίλυση τεχνικών προβλημάτων συνεργασίας μεταξύ Τ.Ε.Ι. και Δ.Ο.Υ. & επιστροφή φόρου σε πολίτη μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου

Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ευανθία Σαββίδη Ειδικός επιστήμονας: Στέφανος Γερασίμου

Ιούλιος 2018

Αναφορά που κατατέθηκε στον Συνήγορο του Πολίτη ανέδειξε τη διοικητική δυσλειτουργία μεταξύ Τ.Ε.Ι. και της Φορολογικής Διοίκησης.

Ειδικότερα, προκειμένου να επιστραφεί σε πολίτη φόρος εισοδήματος αχρεωστήτως καταβληθείς για το φορολογικό έτος 2015, η παρακράτηση του οποίου ολοκληρώθηκε το 2017, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. απαιτούσε την έκδοση από το αρμόδιο Τ.Ε.Ι. σχετικής διορθωτικής βεβαίωσης αποδοχών και την ηλεκτρονική υποβολή αυτής στο σύστημα μισθοδοσιών. Ωστόσο το Τ.Ε.Ι. δήλωνε αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα μισθοδοσιών του 2015, καθώς το ως άνω σύστημα είχε κλείσει μετά την πάροδο του ενός έτους από το σχετικό φορολογικό έτος.

Με την διαμεσολάβηση του Συνηγόρου το πρόβλημα επιλύθηκε και η Φορολογική Διοίκηση προέβη σε τροποποίηση της δήλωσης φόρου εισοδήματος της αναφερόμενης για το φορολογικό έτος 2015.

Πληροφορίες: 213 1306 771, [email protected]
Keywords
Τυχαία Θέματα