Ιταλία - Αλλαγές στις καταστάσεις τιμολογίων φέρνει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο.

Από την 1η Ιανουαρίου 2019, η Ιταλία θα αποσύρει το μέτρο που προβλέπει την σύνταξη και συμπλήρωση τριμηνιαίων/εξαμηνιαίων καταστάσεων τιμολογίων πώλησης. Το μέτρο αυτό ήταν γνωστό και ως : Spesometro
Η απόσυρση αυτή είναι μέρος της επέκτασης του μέτρου της ηλεκτρονικής τιμολόγησης σε όλες τις συναλλαγές B2B και B2C.

Από την 1.1.2019 θα ισχύσει το Esterometro το οποίο προβλέπει:
-Μηνιαία καταχώρηση μόνο από φορολογικούς κατοίκους της Ιταλίας
-Λίστα πωλήσεων και αγορών προς ή από πελάτες και προμηθευτές

μη εγκατεστημένους στην Ιταλία.
-Εξαγωγές ή εισαγωγές χωρίς τελωνειακές διασαφήσεις.
-Αγορές υπηρεσιών από μη φορολογικούς κατοίκους Ιταλίας.

Τα στοιχεία συναλλαγής θα περιλαμβάνουν: τον αριθμό ΦΠΑ του ιταλικού προμηθευτή / πελάτη. Ημερομηνία; Αριθμός τιμολογίου; Φορολογική βάση. Οφειλόμενο ΦΠΑ · εξαιρέσεις.

Από τις καταστάσεις αυτές θα μπορούν να εξαιρεθούν τ τιμολόγια πωλήσεων που θα εκδίδονται μέσω του συστήματος SdI (Σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης).

Keywords
Τυχαία Θέματα