Επ. Κεφαλαιαγοράς: Υποβολή των οικονομικών καταστάσεων εκ μέρους των ΑΕΔΑΚ και των ΑΕΔΟΕΕΗ Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την εγκύκλιό της διευκρινίζει:

Οι ΑΕΔΑΚ και οι ΑΕΔΟΕΕ οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οικονομικές καταστάσεις εντός διμήνου από την λήξη κάθε οικονομικής χρήσης, ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή. Επίσης οι ΑΕΔΑΚ και οι ΑΕΔΟΕΕ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις εντός διμήνου από τη λήξη του ημερολογιακού εξαμήνου ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει από τις 30.6.2019.

Keywords
Τυχαία Θέματα