Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών: Συμπληρωματικές οδηγίες από το Υπ. ΕργασίαςΜε την αριθ. Δ.15 / Δ / οικ.9290 / 183/2018 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ για κύρια ασφάλιση και υγειονομική περίθαλψη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 39, 40 και 41 παρ. 2 και 3 του ν.4387/2016, όπως ισχύουν.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών από 1/1/2017 αποτελεί το καθαρό εισόδημα από την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας που δημιουργεί την υποχρέωση

ασφάλισης στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ). Δεδομένου ότι σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή μετά τη διενέργεια της διαδικασίας της ετήσιας εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών είναι πιθανό να προκύψουν μεταβολές στο εισόδημα ή στο χρόνο ασφάλισης ή στην ασφαλιστέα ιδιότητα, απαιτείται τροποποίηση της αρχικής εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών, από την οποία μπορεί να προκύψει διαφορετικό από το αρχικό αποτέλεσμα (χρεωστικό ή πιστωτικό ή μηδενικό υπόλοιπο).

Για την αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων εκδόθηκε η νέα εγκύκλιος Δ.15/Δ'/οικ.45697/1235/2018 "Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών"

Keywords
Τυχαία Θέματα
Εκκαθάριση, Συμπληρωματικές, Εργασίας,ekkatharisi, sybliromatikes, ergasias