(Upd 20) Διαρκής ανασκόπηση των σημαντικών θεμάτων του 2018 που πρέπει να γνωρίζετεΗ ομάδα του κόμβου από την αρχή του έτους 2018 σταχυολογεί τα σημαντικότερα θέματα που δημοσιεύθηκαν και θα δημοσιευθούν στο μέλλον στον κόμβο κατά τη διάρκεια της χρονιάς, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να τα μελετήσουν όποτε αυτοί επιθυμούν. Τα θέματα αυτά έχουν ταξινομηθεί ανά θεματική κατηγορία (φορολογία εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.) και θα εμπλουτίζονται διαρκώς με το πέρασμα του χρόνου. Το άρθρο αυτό ευελπιστούμε να γίνει ένα χρηστικό βοήθημα για όλους τους συναδέλφους. -Την συνολική ανασκόπηση όλων των θεμάτων μπορείτε να δείτε εδώ
-Τα σχόλια της
Δευτέρας με τις ανασκοπήσεις των σημαντικότερων θεμάτων κάθε εβδομάδας μπορείτε να τα δείτε εδώ
- Την Ανασκόπηση νομολογίας Οκτωβρίου 2018 μπορείτε να την δείτε εδώ
- Την Επισκόπηση νομολογίας μηνός Νοεμβρίου 2018 μπορείτε να την δείτε εδώ Δείτε επίσης - Λογιστικός και Φορολογικός Καζαμίας 2019

Περιεχόμενα :

1.Διάφορα θέματα 1.1.ΔΙΕΠΥΥ 1.2.Νομιμοποίηση εσόδων από εγγληματικές δρατηριότητες 1.3.Επαγγελματικοί Λογιαριασμοί 1.4.ΓΕΜΗ - Οικονομικές καταστάσεις - Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων 1.5.Θέματα ανωνύμων εταιριών - Εταιρικό δίκαιο. 1.6.Φόρος Μερισμάτων 1.7.Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Μ.Υ.Φ.) 1.8.Πόθεν έσχες 1.9.GDPR 1.10.Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο 1.11.POS 1.12.Ο.Ε.Ε. - Λογιστές 1.13.Θέματα αγροτών 1.14.Τέλος στις πλαστικές σακούλες 1.15.Φόρος διαμονής 1.16.Πλειστηριασμοί 1.17.Πτωχευτικός κώδικας 1.18.Ρυθμίσεις για τα δάνεια του τ.ΟΕΚ 1.19.Ρυθμίσεις οφειλών φορολογικής διοίκησης 1.20.Εφαρμογή barcode σε εφημρίδες και περιοδικά 1.21.Ανασφάλιστα Οχήματα 1.22.Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (ΑΙRΒΝΒ) 1.23.Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων 1.24.Πληρωμή οφειλών στο Taxis με κάρτα 1.25.Μισθωτήρια - Yποβολή στο taxis 1.26.Μητρώο τουριστικών πλοίων - Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων 1.27.Διαβίβαση δεδομένων (ΦΕΗΜ) Πρατηρίων καυσίμων 1.28.Μεταφορικό Ισοδύναμο 1.29.Καταβολή εφάπαξ ποσών σε Ειδικά μισθολόγια2Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) 2.1.Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. 3Φορολογία εισοδήματος 3.1.Γενικά 3.2.Δαπάνες - έκπτωση δαπανών - αναμόρφωση δαπανών 3.3.Φορολογία κατοίκων εξωτερικού 3.4. Φορολογική αντιμετώπιση διαφόρων εισοδημάτων 3.5.Παροχές σε είδος 3.6.Εισφορά αλληλεγγύης 4Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) 4.1.Γενικά 4.2.Εφαρμογή επιεικέστερης διάταξης - Μέιωση προστίμων 4.3.Παραγραφή 4.4.Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. 4.5.Πρόστιμα- Κυρώσεις 4.6.Φοροδιαφυγή 4.7.Πρόστιμα πριν την ισχύ του ΚΦΔ 4.8.Φορολογικοί έλεγχοι 4.9.Ενδοομιλικές συναλλαγές 5Φορολογία Ακινήτων - ΕΝ.Φ.Ι.Α. - Ε9 - ΕΦΑ6Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 6.1.Αποφάσεις Ευρωπαικού δικαστηρίου σχετικές με το ΦΠΑ 6.2.Αρθρογραφία ΦΠΑ 6.3.Ευρωπαικές εξελίξεις σχετικές με το ΦΠΑ7Συλλογικές συμβάσεις 8Εργατικά - Απασχόληση - Πρόνοια 8.1.Εργάνη - ΣΕΠΕ 8.2.Λοιπά εργατικά θέματα 8.3.Αποφάσεις Αρείου πάγου 9Ασφαλιστικά 9.1Ασφαλιστικά Γενικά 9.2Αποφάσεις ΕΦΚΑ 9.3ΕΔΟΕΑΠ10ΓΕΜΗ11Προνοιακά επιδόματα. Επίδομα στέγασης - επίδομα τέκνων, ΚΕΑ, κλπ12Θέματα μητρώου 13Διεθνής φορολογία14Αντικειμενικές αξίες - εκτιμητές15Φορολογικές δηλώσεις 2018 16Βεβαιώσεις αποδοχών φορολογικού έτους 201717Μέτρα για τους πληγέντες από την Πυρκαγιά του Ιουλίου 2018 18Νομοθεσία

1.Διάφορα θέματα 1.1.ΔΙΕΠΥΥ ■121262/2018 Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σχετικά με μετρολογικά θέματα ■109034/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 91354/2017 (Β’ 2983) απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» Νέες οδηγίες για :
-Τις αντλίες πρατηρίων υγρών καυσίμων
- Ειδικές ρυθμίσεις για τα ταξίμετρα:
- Ειδικές ρυθμίσεις για τις γεφυροπλάστιγγες:
- Για την μεταφορά του Πετρελαίου Θέρμανσης
- Για τα βυτιοφόρα οχήματα διανομής πετρελαίου για θέρμανση 1.2.Νομιμοποίηση εσόδων από εγγληματικές δρατηριότητες ■ΠΟΛ.1204/2018 Υποχρεώσεις υπόχρεων προσώπων βάσει των διατάξεων του Ν.4557/2018 (Α' 139) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» και κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές ■ΠΟΛ.1200/2018 Ορισμός εγγράφων και στοιχείων για την πιστοποίηση και επαλήθευση από τα υπόχρεα πρόσωπα της ταυτότητας των πελατών και των πραγματικών δικαιούχων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων κατά την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του ν. 4557/2018 ■ΠΟΛ.1201/2018 Εφαρμογή άρθρου 20 ν. 4557/2018 (ΦΕΚ 139 Α΄/30-7-2018) ■ΠΟΛ.1189/2018 Κοινοποίηση διατάξεων του Ν.4557/2018 (ΦΕΚ 139/Α/30.07.2018) «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις» 1.3.Επαγγελματικοί Λογιαριασμοί ■1184793 ΕΞ 2018 Τροποποίηση της 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα», σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240). ■Έως την 12η Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την ΕΕΤ, η δήλωση Επαγγελματικών Λογαριασμών στην ΑΑΔΕ ■Επαγγελματικοί λογαριασμοί - Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε - Οδηγίες για την δήλωση τους (Upd) ■Επαγγελματικοί λογαριασμοί: Νέα απόφαση - Πρόστιμο 1.000 ευρώ για τη μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στην ΑΑΔΕ 1.4.ΓΕΜΗ - Οικονομικές καταστάσεις - Δημοσίευση οικονομικών καταστάσεων ■Παράταση υποβολής εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων ■Η υποβολή των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ για το 2017 - Πλήρης οδηγός ■Τα όρια υποχρεωτικού ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές για το 2018 ■Η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων με ένα ενιαίο (κοινό) ηλεκτρονικό υπόδειγμα θα είναι υποχρεωτική από την 1η Ιανουαρίου 2020 ■Χρήσιμα Υποδείγματα [ Ισολογισμός – Προσάρτημα – Έκθεση Δ.Σ ] και υποχρεώσεις Δημοσίευσης των «Οικονομικών Καταστάσεων 1.5.Θέματα ανωνύμων εταιριών - Εταιρικό δίκαιο. ■141372/2018 Έλεγχος νομιμότητας πράξεων και στοιχείων των ΑΕ κατά την μετάβαση από το ν. 2190/1920 στο ν. 4548/2018 ■Ποια νομοσχέδια έρχονται το επόμενο διάστημα από το Υπ. Οικ. & Ανάπτυξης - Ψηφιακή υπηρεσία μίας στάσης για όλες τις μορφές επιχείρησης ■Νέες αλλαγές στη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες ■ΣτΕ 1702/2018 Υπογραφή της έκθεσης κατάσχεσης φορολογικών στοιχείων από λογίστρια εταιρείας, όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος είναι αγράμματος ■Άρθρα Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένος με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»] ■Οι νέες υποχρεώσεις των νομικών προσώπων για τη συμπλήρωση του μητρώου πραγματικών δικαιούχων και οι κυρώσεις ■Νέο πρότυπο καταστατικό για τις ΕΠΕ ■Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης ■Οι αλλαγές στις ΕΠΕ (ν. 4541/2018) - 33 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε ■ΣτΕ 1774/2018 Δεν οφείλεται ΦΣΚ σε αύξηση κεφαλαίου με διαφορά υπέρ το άρτιο ■Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε ■Δικαιώματα μειοψηφίας με τον νέο νόμο για τις ανώνυμες εταιρίες ■Μείωση κεφαλαίου Α.Ε. για κάλυψη τεκμηρίων με βάση και τις νέες διατάξεις του ν.4548/2018 1.6.Φόρος Μερισμάτων ■Καταληκτική προθεσμία υποβολής δηλώσεων φόρου μερισμάτων 15% για το φορολογικό έτος 2017 1.7.Συγκεντρωτικές καταστάσεις (Μ.Υ.Φ.) ■ΠΟΛ.1217/2018 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει H υποβολή των συναλλαγών (ΜΥΦ) στο εξής θα γίνεται με μια κατάσταση σε ετήσια βάση και όχι με 4 καταστάσεις (μια ανά τρίμηνο) στις περιπτώσεις αυτές. Αντίστοιχα, εφόσον θα υπάρχει μια κατάσταση (ετήσια) αναπροσαρμόζεται και το πρόστιμο της εκπρόθεσμης υποβολής το οποίο πλέον θα είναι 100,00 ευρώ για την ετήσια κατάσταση και όχι 400,00 ευρώ για τέσσερις τριμηνιαίες καταστάσεις. ■Επισημάνσεις για τις ΜΥΦ των αγροτών ■ΠΟΛ.1033/2018 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει ■Σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις για τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών-Προμηθευτών (ΜΥΦ) ■Μ.Υ.Φ. 2017 - Υποβολή συγκεντρωτικών για το 2017 ■(Ενημερωμένο) Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών - προμηθευτών - βοηθήματα - ερωτήσεις και απαντήσεις 1.8.Πόθεν έσχες ■Νέες αλλαγές στο «πόθεν έσχες» - Από 3.1.2019 έως 25.1.2019 η υποβολή καταστάσεων και από 18.2.2019 έως 31.3.2019 οι δηλώσεις ■1688/Γ/2018 Ενημέρωση φορέων υπόχρεων Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) & Οικονομικών Συμφερόντων (ΔΟΣ) ν. 3213/2003 - Καταστάσεις υπόχρεων υποβολής ΔΠΚ & ΔΟΣ έτους 2018 (φορολογικό 2017) - Ηλεκτρονική καταχώριση υπόχρεων υποβολή ■Πόθεν έσχες: Οι νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για τα έτη 2015, 2016 και 2017 μετά τη δημοσίευση του ν. 4571/2018 ■«Πόθεν έσχες»: Διευκρινίσεις για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων σε υποβολή δήλωσης ■Σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή καταλόγων 2018 «πόθεν έσχες» (χρήση 2017) ■ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ»: Υποχρέωση υποβολής καταλόγων υπόχρεων «πόθεν έσχες» από τις εταιρείες - Διευκρινίσεις για το 2018 ■ΣτΕ 3312/2017 Ακύρωση της Υ.Α 1069/19.10.2017 για την υποβολή του «πόθεν έσχες» 1.9.GDPR ■GDPR: Διευκρινίσεις σχετικά με την πιστοποίηση πράξεων επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ■«Το GDPR και οι λογιστές» - Δείτε σε μαγνητοσκόπηση τη δίωρη εκπομπή της ΕΦΕΕΑ «Επί της ουσίας» ■Έντυπο ορισμού Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) από την ΑΠΔΠΧ ■Περιορισμός εξυπηρέτησης κοινού λόγω προετοιμασίας της ΑΠΔΠΧ ενόψει εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ■ΑΠΔΠΧ: Σχετικά με την κατάργηση των γνωστοποιήσεων τήρησης αρχείου/επεξεργασιών και της χορήγησης αδειών ■Άρθρα Ο νέος Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR) ■Άρθρα Τι είναι ο «GDPR» και ποιες οι υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 1.10.Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών - Ρύθμιση σε έως 120 δόσεις για οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο ■ΠΟΛ.1213/2018 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4569/2018 (ΦΕΚ Α'179) σχετικά με την εκπροσώπηση του Ελληνικού Δημοσίου στις δίκες του ν. 3869/2010 (ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων) ■ΠΟΛ.1188/2018 Τροποποίηση της αριθμ. ΠΟΛ. 1223/29-12-2017 (Β' 4643) Απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί με την αριθμ. ΠΟΛ 1116/19-6-2018 (Β' 2319) όμοια απόφαση, για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α'62) ■51075/4308/2018 Τροποποίηση της με αριθμ. 32320/1841/ 11-07-2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017» ■Εξωδικαστικός μηχανισμός - ΚΕΑΟ: Οδηγίες εφαρμογής άρθρου 61 ν. 4559/2018 ■Κ.Υ.Α. αριθμ. 86768/2018 Εξωδικαστικός μηχανισμός: Πληρότητα της αίτησης και διαδικασία διαπραγμάτευσης ■Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 30/2018 Εξωδικαστικός μηχανισμός: Κοινοποίηση των διατάξεων του νέου νόμου 4549/2018 με τις τελευταίες αλλαγές ■ΠΟΛ.1163/2018Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 61 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α'142/3-8- 2018) «Διατάξεις για τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών» Ο τελευταίος νόμος 4559/2018 επέφερε μερικές αλλαγές στο νόμο4469/2017 του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017, της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου και οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. ■ΠΟΛ. 1126/2018 Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τις νέες διατάξεις του εξωδικαστικού μηχανισμού με το ν. 4549/2018 Οι νέες διατάξεις του ν.4549/2018 εφαρμόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 14/06/2018 ώστε να συμπεριληφθούν οφειλές που καθίστανται επιδεκτικές ρύθμισης με το νέο νόμο, ήτοι οφειλές βεβαιωμένες (όσον αφορά τη Φορολογική Διοίκηση) ή γεννημένες έως τις 31/12/2017. Να υπενθυμίσουμε πως με τις νέες διατάξεις αν δύο ή περισσότεροι πιστωτές έχουν ακριβώς ίσες απαιτήσεις και οι απαιτήσεις τους, αθροιζόμενες με τις μικρότερες απαιτήσεις, υπερβαίνουν το 15% του συνολικού χρέους ή το ποσό των 20.000.000 ευρώ, τότε οι πιστωτές αυτοί συμμετέχουν στη διαδικασία για το σύνολο των απαιτήσεών τους και δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα στους ομόρρυθμους εταίρους, να ζητήσουν ρύθμιση και του συνόλου των δικών τους οφειλών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ακόμα κι αν δεν συντρέχουν ως προς αυτούς οι προϋποθέσεις υπαγωγής από τα κριτήρια επιλεξιμότητας. ■34124/2768/2018 Τροποποίηση της αριθμ. οικ. 62134/4100/ 28-12-2017 απόφασης της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και οφειλές στους φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οι οποίες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η-12-2017.
Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ αλλά και το δημόσιο προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. ■ΠΟΛ.1116/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1223/29.12.2017 (Β' 4643) απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών.. Εντάσσονται πλέον στο πεδίο εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού και οφειλές στο δημόσιο οι οποίες ξεπερνούν τις 50.000 ευρώ, καθώς και οφειλές που είναι γεννημένες έως και την 31η-12-2017.
Για οφειλέτες με συνολικές οφειλές άνω των 125.000 ευρώ, το ΚΕΑΟ αλλά και το δημόσιο προτείνουν λύσεις, μόνο εφόσον προσκομίζεται από τον οφειλέτη αξιολόγηση βιωσιμότητας και σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 περ. ιδ΄ του ν. 4469/2017, ο οποίος είναι είτε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος τουλάχιστον 5 χρόνια και διαθέτει άδεια ασκήσεως Οικονομολογικού Επαγγέλματος ή άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού τάξης Α΄, είτε νομικό πρόσωπο, εφόσον η ως άνω αξιολόγηση και το σχέδιο υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τα ως άνω προσόντα, το κόστος της οποίας βαρύνει τον οφειλέτη. ■64182/2018 Καθορισμός των δικαιολογητικών του άρθρου 5 παρ. 8 του ν. 4469/2017 που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. ■40597/2018Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017 ■ΠΟΛ.1055/2018 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62) ■Άρθρα «Εξωδικαστικός μηχανισμός» (ν. 4469/2017) για την ρύθμιση οφειλών σε Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. ■«Επί της ουσίας» - Δείτε τη μαγνητοσκοπημένη εκπομπή για τη ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις για τους ελ. επαγγελματίες ■Β/7/οικ. 7713/466/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β'4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17 ■Επισημάνσεις προς τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ και του τ. ΟΓΑ σχετικά με τον εξωδικαστικό μηχανισμό ■Ρύθμιση οφειλών προς Δημόσιο και ΦΚΑ για ελ. επαγγελματίες: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις ■Αριθμ. οικ. 62134/4100 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017. ■Εξωδικαστικός μηχανισμός - Διευκρινίσεις ΕΦΚΑ για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 και έως 120 δόσεων ■Τα κριτήρια (συνοπτικά) για την υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ■Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων ■ΠΟΛ.1223/2017 Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 1.11.POS ■Κ.Υ.Α. αριθμ. 45196/2018 Τροποποίηση της αριθμ. 133473/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)» (Β΄4309) ■Από τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) «56.29 Άλλες υπηρεσίες εστίασης» του πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 της αριθμ. 133473/05-12-2017 (Β΄ 4309) "Συμπλήρωση και τροποποίηση της αριθμ. 45231/2017 (Β΄ 1445) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, «Ρύθμιση υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α΄240)»", εξαιρείται η υποκατηγορία του ΚΑΔ «56.29.20.04 Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)» ■Μετά την υποχρεωτική εφαρμογή τελικά εξαιρούνται τα σχολικά κυλικεία από την χρήση POS. ■Προμήθεια μηχανημάτων POS. Υπόχρεοι, αποδεκτές συσκευές, μέθοδοι και εφαρμογές, προθεσμίες συμμόρφωσης, υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών και κυρώσεις που προβλέπονται ■7732/2018 Υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών καρτών πληρωμής (POS) σε σχολικά κυλικεία ■Διευκρινίσεις για την προθεσμία ( 11/04/2018 ) απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών ( 133473/2017 και 45231/20.4.2017 ) 1.12.Ο.Ε.Ε. - Λογιστές ■133792/2018 Παράταση προθεσμίας δικαιώματος τήρησης διπλογραφικών βιβλίων μέχρι του ορίου των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλογραφικά βιβλία για τους λογιστές φοροτεχνικούς που κατείχαν κατά τη δημοσίευση του ν. 4152/2013 επαγγελματική ταυτότητα Γ τάξης του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 16 του π.δ. 340/1998 ■Χωρίς υπογραφή λογιστή οι δηλώσεις των μη κερδοσκοπικών με απλογραφικά και με εισόδημα έως 50.000 ευρώ (ΠΟΛ.1139/2018) ■Πιστοποίηση λογιστών: Ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ ■Γ. Πιτσιλής: «Ο λογιστής στη νέα εποχή θα είναι περισσότερο σύμβουλος και λιγότερο γραφέας». Τι είπε για το νέο Ε3 και την παράταση των δηλώσεων ■Δυνατότητα στους λογιστές για τη σύσταση εταιριών μέσω της υπηρεσίας μιας στάσης (Υ.Μ.Σ.) ■Διάρκεια διορισμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών ■Παράταση υποβολής της Υπεύθυνης Δήλωσης λογιστών-φοροτεχνικών ■ΔΕΛ Δ 1191051 ΕΞ 2017 Πότε οι λογιστές, φοροτεχνικοί, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή ορκωτοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση ενημέρωσης της Αρχής για το «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» 1.13.Θέματα αγροτών ■Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων των κατ' επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ■Ακατάσχετο για τις αγροτικές ενισχύσεις στα 7.500 ευρώ ετησίως ■Νέα ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων για την ανάρτηση των στοιχείων από τους παραγωγούς ■Αγρότες και τέλος επιτηδεύματος: Πότε εφαρμόζεται - ποιοι εξαιρούνται ■Υποχρεωτική ηλεκτρονική καταγραφή όλων των εμπόρων ζώντων ζώων της χώρας ■ΠΟΛ.1205/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα ■Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων: Ευθύνη αγροτών ■Άρθρα Φoρολογία εισοδήματος αγροτών ■Ο κατ' επάγγελμα αγρότης και οι διαφορές ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης ■Τρόπος εξόφλησης τιμολογίων «νωπών και ευαλλοίωτων» αγροτικών προϊόντων από 1/1/2018 ■Η επιδότηση νέων αγροτών ως κριτήριο ένταξης στο κανονικό καθεστώς αγροτών ■Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων - Υπόχρεοι - προθεσμίες ■366/138268/2017 Εγγραφή στο Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α' 89) 1.14.Τέλος στις πλαστικές σακούλες ■Περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στα 9 λεπτά του ευρώ από 1.1.2019 ■ΠΟΛ.1160/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει. ■ΠΟΛ.1091/2018Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6Α του ν. 2939/2001 ( Α΄179) όπως ισχύει, καθώς και της διαδικασίας επιβολής και απόδοσης αυτού ■Από τον Απρίλιο και κάθε τρίμηνο η δήλωση για το τέλος της πλαστικής σακούλας ■«Περιβαλλοντικό τέλος» στις πλαστικές σακούλες - Λογιστικά και μηχανογραφικά θέματα 1.15.Φόρος διαμονής ■Φόρος διαμονής: Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις από την ΑΑΔΕ ■Άρθρα Φόρος διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα ■Νέες αναλυτικές οδηγίες για το φόρο διαμονής - ΠΟΛ.1064/2018 Οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή, από 1.1.2018, του «Φόρου διαμονής» ■Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ■Σχετικά με τις μηδενικές δηλώσεις φόρου διαμονής ■Φόρος διαμονής - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε μέσω ερωτήσεων - απαντήσεων ■Φόρος διαμονής - ΠΟΛ.1015/2018 - Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του φόρου. ■Φόρος διαμονής - Η τροπολογία με τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου 1.16.Πλειστηριασμοί ■ΠΟΛ.1017/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/1974-ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176,177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α'5/17.1.2018) και συναφή θέματα 1.17.Πτωχευτικός κώδικας ■Η απαλλαγή του πτωχού οφειλέτη από το υπόλοιπο των χρεών του στο νέο Πτωχευτικό Δίκαιο - Η δυνατότητα για μια πραγματική «δεύτερη ευκαιρία» στον επιχειρηματία για επανένταξη στην οικονομική ζωή της χώρας με το νέο θεσμικό πλαίσιο ■ΠΟΛ.1118/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 24 του ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α'105/14-6- 2018) «Τροποποιήσεις στον Πτωχευτικό Κώδικα» ■ΠΟΛ.1049/2018 Οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του έκτου κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα «Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης», όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 6 του Μέρους Πρώτου του ν. 4446/2016 (Α' 240/22-12-2016) και το άρθρο 14 του ν. 4491/2017 (Α' 152/13-10-2017) ■ΠΟΛ.1027/2018 Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών 1.18.Ρυθμίσεις για τα δάνεια του τ.ΟΕΚ ■ 52246/3173/2018 Ρυθμίσεις αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ. 1.19.Ρυθμίσεις οφειλών φορολογικής διοίκησης ■ΠΟΛ.1025/2018 Υπαγωγή μη ληξιπρόθεσμων οφειλών στην πάγια ρύθμιση Με τη νέα τροποποίηση ο οφειλέτης δύναται να υπαγάγει τις νέες οφειλές του στη Φορολογική Διοίκηση σε πρόγραμμα τμηματικής καταβολής πριν λήξει η νόμιμη προθεσμία καταβολής τους, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων της υποπαρ. Α2 της παρ. Α του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013. 1.20.Εφαρμογή barcode σε εφημρίδες και περιοδικά ■613/2018 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών, της διαδικασίας και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις των περιοδικών και εφημερίδων, περιοδικού και ημερήσιου τύπου 1.21.Ανασφάλιστα Οχήματα ■ΠΟΛ.1222/2018 Αποσυσχέτιση Α.Φ.Μ. πωλητή μεταβιβασθέντος οχήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων ■Ανασφάλιστα οχήματα: Κυρώσεις και ποινές που προβλέπονται. Ενέργειες που πρέπει να πραγματοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους ■ΠΟΛ.1191/2018
Θέση ή μη οχήματος σε αναγκαστική ακινησία λόγω αφαίρεσης των στοιχείων κυκλοφορίας από την Τροχαία ανασφάλιστου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του πδ 237/1986 όπως ισχύει ■ΠΟΛ.1129/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β’ 720) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ 1046/20.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 986) απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει. ■Ενημέρωση από την ΑΑΔΕ για τη διασταύρωση ανασφάλιστων οχημάτων - 436.653 τα πιθανά ανασφάλιστα οχήματα ■ΠΟΛ.1046/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει 1.22.Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (ΑΙRΒΝΒ) ■ΠΟΛ.1194/2018
Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β’/4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού ■Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο)
Βραχυχρόνιες μισθώσεις - «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού» ■Διαθέσιμα video για τη λειτουργία των εφαρμογών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων από την ΑΑΔΕ ■Σε λειτουργία το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής - Οδηγίες χρήσης ■ΠΟΛ.1170/2018 Τροποποίηση της ΠΟΛ.1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής» ■Διευκρινίσεις για τη δήλωση εισοδήματος από βραχυχρόνιες μισθώσεις φορολογικού έτους 2017 α) οι Διαχειριστές Ακινήτωνδεν έχουν υποχρέωση υποβολής Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κοινώς «τα ηλεκτρονικά μισθωτήρια») για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω ψηφιακών πλατφορμών.

β) για το φορολογικό έτος 2017 δεν προβλέπεται υποχρέωση δήλωσης των επιμέρους βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Το συνολικό εισόδημα από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις δηλώνεται διακριτά και συγκεντρωτικά στο έντυπο Ε2.

■Άρθρα Δέκα ερωτήσεις και απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ■ΠΟΛ.1059/2018Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού 1.23.Ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφημίσεων ■ΔΕΕΦ Β 1105834 ΕΞ 2018 Σχετικά με τον φόρο τηλεοπτικών διαφημίσεων ■ΠΟΛ.1089/2018 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4499/2017 (Α'176/21.11.2017) καθώς και των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4532/2018 (Α'63/5.4.2018) αναφορικά με τον ειδικό φόρο επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 1.24.Πληρωμή οφειλών στο Taxis με κάρτα ■ΠΟΛ.1071/2018 Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet 1.25.Μισθωτήρια - Yποβολή στο taxis ■Πίνακας υπόχρεων υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης (ΠΟΛ.1162/2018) ■ΠΟΛ.1162/2018 Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου

Προσοχή η προθεσμία δεν αλλάζει (μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την ημερομηνία που λαμβάνει χώρα η τροποποίησή της)

Ορισμένα σημεία της απόφασης :

- Έγγραφες ή προφορικές συμφωνίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου, που δεν συνάπτονται μέσω ψηφιακών πλατφόρμων, υποβάλλονται ηλεκτρονικά

- Οι εκμισθωτές (κύριος ή επικαρπωτής) εφόσον εκμισθώνουν ακίνητο με δικαίωμα υπεκμίσθωσης για σκοπούς Βραχυχρόνιας Διαμονής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 111 του ν. 4446/2016, υποχρεούνται σε υποβολή της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας».

- Σε περίπτωση λύσης της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δύναται να δηλώνει τη λύση της μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την λύση.

- Υποχρέωση για υποβολή στοιχείων έχουν και όσοι παραχωρούν δωρεάν, εκτός αυτών που απαλλάσσονται του φόρου δωρεάν παραχώρησης ακινήτου.(δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι διακόσια τετραγωνικά μέτρα (200 τ.μ.), προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες, καθώς και το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου)

1.26.Μητρώο τουριστικών πλοίων - Τέλος Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων ■Άρθρα Μητρώο Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 - Το πλαίσιο, οι προθεσμίες, οι επιβαρύνσεις και οι οδηγίες για την ηλεκτρονική εφαρμογή του ■ΠΟΛ.1214/2018 Τροποποίηση της απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ΠΟΛ.1210/07-11-2018 «Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξης τους» (Β' 5170) ■ΠΟΛ.1210/2018 Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας και του χρόνου απόδοσης του ΤΕ.Π.Α.Η., της διαδικασίας και των αρχών ελέγχου καταβολής του, του τύπου και του περιεχομένου των πράξεων βεβαίωσης της οφειλής από τη μη καταβολή του, του σχετικού προστίμου και των οργάνων έκδοσης αυτών, των οργάνων και της διαδικασίας απαγόρευσης απόπλου και άρσης αυτής καθώς και του ποσοστού μείωσης του ΤΕ.Π.Α.Η., των ειδικών κριτηρίων για την παροχή της και του τρόπου απόδειξής τους ■ΠΟΛ.1209/2018 Καθορισμός διαδικασίας καταχώρισης και μεταβο­λής των στοιχείων από τα υπόχρεα πρόσωπα για τη λειτουργία του Μητρώου Τουριστικών πλοίων και Μικρών σκαφών του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 και λοιπά θέματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή αυτού

1.27.Διαβίβαση δεδομένων (ΦΕΗΜ) Πρατηρίων καυσίμων ■Λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος Κέντρου Λήψης Σημάτων για την Παρακολούθηση Διακίνησης Καυσίμων ■ΠΟΛ.1218/2018 Διασύνδεση των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) των πρατηρίων καυσίμων με τις αντλίες διάθεσης υγραερίου κίνησης ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για την έκδοση των παραστατικών πωλήσεων. Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών ■ΠΟΛ.1208/2018 Διαβίβαση δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων που εκδίδονται από Φ.Η.Μ., που είναι εγκατεστημένες σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου σε πρατήρια, σε βάση δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

1.28.Μεταφορικό Ισοδύναμο ■4111.08/4503/2018 Καθορισμός του ποσού που καταβάλλεται για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναμου για το έτος 2019 ■Μεταφορικό Ισοδύναμο: Διευκρινίσεις για τις επιχειρήσεις ■Μεταφορικό Ισοδύναμο: Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις ■Τροποποίηση της αριθμ. 2721/2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β’ 3657) Πρόσκληση επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.)».

1.29.Καταβολή εφάπαξ ποσών σε Ειδικά μισθολόγια ■170285/0092 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα πρόσωπα του άρθρου 15 του ν. 4575/2018 ■2/88411/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ■2/88410/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ και σε λοιπό προσωπικό ■2/88419/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Δικαστικούς Λειτουργούς και τα μέλη του Κύριου Προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ■2/88420/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στους Ιατρούς του Ε.Σ.Υ., Ιατρούς και Οδοντιάτρους Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., Επικουρικούς Ιατρούς και Ειδικευόμενους Ιατρούς ■2/88415/ΔΕΠ/2018 Καταβολή εφάπαξ χρηματικού ποσού στα μέλη του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

2Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.) ■Έκδοση δωρεάν αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από ιατρούς ■ΠΟΛ.1195/2018 Προδιαγραφές αναβάθμισης ρύθμισης των λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. και των αντιστοίχων λογισμικών έκδοσης παραστατικών, που λειτουργούν σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου για πρατήρια, με πληροφορίες για το είδος και την ποσότητα του καυσίμου ■ΠΟΛ.1183/2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την αγορά και μεταπώληση λογισμικού ■ΔΕΔ 951/2017 Απαλλαγή χρήσης ΦΤΜ σε εμποροπανήγυρη ■ΠΟΛ.1173/2018 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) σε χύμα μορφή ■ΠΟΛ.1101/2018 Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης για τις πωλήσεις οίνου ή αποσταγμάτων (τσίπουρου, τσικουδιάς) σε χύμα μορφή ■ΠΟΛ.1074/2018 Απαλλαγή από την τήρηση λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοση λογιστικών στοιχείων, ιατρών που παρέχουν υπηρεσίες στην ολοήμερη λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ανήκουν στο Ε.Σ.Υ., πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών, βάσει των διατάξεων του ν. 2889/2001, όπως ισχύει ■Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων οι ιατροί του ΕΣΥ για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε νοσηλευτικά ιδρύματα που ανήκουν στο ΕΣΥ, πέραν του τακτικού ωραρίου λειτουργίας αυτών 2.1.Ενδιαφέρουσες Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ. ■1190552 ΕΞ 2018 Παροχή διευκρινίσεων αναφορικά με την τήρηση βιβλίων και έκδοση λογιστικών στοιχείων σε διαφορετικό νόμισμα από το επίσημο νόμισμα της χώρας ■3032/2018 Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος απο φωτοβολταϊκό και πώληση σε ΔΕΔΔΗΕ ■2929/2018 Διαγραφή Παγίου ■2706/2018 Λογιστική αντιμετώπιση διαγραφής υποχρεώσεων Α.Ε., λόγω πλειστηριασμού ακινήτου μετόχου της ■2602/2018 Λογιστική αντιμετώπιση επανασυσκευασίας του ιδίου προϊόντος ■2363/2018 Υπεραξία εκτίμησης επιτροπής του άρθρου 9 του ΚΝ 2190/20 ■3010/2018 ΦΠΑ εκθλιπτικού δικαιώματος από ελαιοτριβεία ■2577/2018 Παρακολούθηση αποθεμάτων ανά αποθηκευτικό χώρο ■2316/2018 Δεν επιτρέπεται η τήρηση βιβλίων και η σύνταξη οικονομικών καταστάσεων σε ξένο νόμισμα ■1552/2018 Διευκρινίσεις για την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων ΑΕ που προήλθε από μετατροπή Μ.Ε.Π.Ε. με βάση τον ν. 2166/1993 ■2205/2018 Τήρηση βιβλίων Ε.Ε. με ένα μέλος φυσικό πρόσωπο και δεύτερο μέλος μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. ■1263 ΕΞ 24.7.2018 Εγγραφές Ανακαίνισης ■1622 ΕΞ 24.7.2018 Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο ■617 ΕΞ 10.7.2018 Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος ■1174 ΕΞ 19.6.2018 Υποχρέωση για σχηματισμό πρόβλεψης για αποδοχές αδείας και επίδομα αδείας κατά την 31/12/2017, για την άδεια και επίδομα που θα λάβουν οι εργαζόμενοι εντός του έτους 2018 ■838 ΕΞ 10.7.2018 Ημερολόγιο Ισολογισμού ■710 ΕΞ 26.6.2018 Υπολογισμός των απουσιών και αδειών άνευ αποδοχών στην διαμόρφωση του μέσου όρου προσωπικού ■863 ΕΞ 24.7.2018 Σύστημα κυλιόμενων απογραφών ■1248 ΕΞ 24.7.2018 Ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων για συναλλαγές μέσω pos ■617 ΕΞ 10.7.2018 Εξόφληση οφειλής προς μέλος ΔΣ, σε είδος ■1406 ΕΞ 24.7.2018 Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ ■614 ΕΞ 29.5.2018 Τιμολόγηση στην επόμενη χρήση (αρχή δεδουλευμένου) ■496 ΕΞ 29.5.2018 Λογιστική αντιμετώπιση ζημίας από διαγραφή συμμετοχής ■403 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστική Παρακολούθηση Υποκαταστήματος ■412 ΕΞ 29.5.2018 Ερώτημα σχετικά με την επιρροή/ενσωμάτωση του ΔΠΧΑ 16 στα ΕΛΠ ■247 ΕΞ 3.4.2018 Λογιστικές εγγραφές κατανεμηθεισών μετοχών λόγω μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ■223 ΕΞ 27.3.2018 Κόστος κτήσης παγίων και αποθεμάτων ■622 ΕΞ 8.5.2018 Χειρισμός αδειών ΑΠΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ■502 ΕΞ 15.5.2018 Yπερανάληψη ■873 ΕΞ 15.5.2018 Τήρηση λογιστικού αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή ■393 ΕΞ 22.5.2018 Ακατάλληλα αποθέματα - επιστροφές - καταστροφές αποθεμάτων ■400 ΕΞ 22.5.2018 Λογιστικός χειρισμός εσόδων και εξόδων για έρευνα και ανάπτυξη φαρμακευτικής εταιρείας ■338 ΕΞ 27.3.2018 Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά βιβλία ■36 ΕΞ 20.3.2018 Παραστατικά ελαιοτριβείου σε αγρότες ειδικού και κανονικού καθεστώτος ■115 ΕΞ 27.3.2018 Έκδοση Στοιχείων ■224 ΕΞ 27.3.2018 Εισφορά Μετοχικού Κεφαλαίου σε Κρυπτονόμισμα ■295 ΕΞ 20.3.2018 Απόσβεση παγίου που βρίσκεται σε αδράνεια ■315 ΕΞ 20.3.2018 Ταμειακή διευκόλυνση συνδεδεμένων επιχειρήσεων ■2660 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ■22 ΕΞ 13.3.2018 Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση πλειστηριασμού ■2522 ΕΞ 13.3.2018 Λήψη τιμολογίου ξένου οίκου για κάλυψη εξόδων ■1898 ΕΞ 28.9.2017 Όρια ένταξης οντοτήτων σε κατηγορίες ■104 ΕΞ 27.2.2018 Κρυπτονομίσματα ■2503 ΕΞ 6.3.2018 Ερώτημα για αύξηση κεφαλαίου ΑΕ ■2547 ΕΞ 27.2.2018 Απογραφή αδειών χρήσης προγραμμάτων ■2308 ΕΞ 27.2.2018 Αύξηση κεφαλαίου Προσωπικής Εταιρείας ■2318 ΕΞ 27.2.2018 Κοσμήματα-Ωρολόγια μετατροπή και απογραφή ■ΣΛΟΤ: Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών ■ΕΞ 20.2.2018 Άδειες ΕΟΦ και λογιστική μεταχείρισή τους ■ΕΞ 20.2.2018 Ζημιά από Αξία Συμμετοχής ■2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ 1003/2014 σε σχέση με τον προσδιορισμό του κύκλου εργασιών για την ένταξη της οντότητας σ
Keywords
πτωχευτικός κώδικας, εισφορα αλληλεγγυης, πετρελαιο θερμανσης, γεμη, οεκ, taxis, ισχύ, ΦΠΑ, σεπε, εφκα, επιδοματα, επιδομα, κεα, πετρελαιο, φεκ, εετ, νέα, επε, οφείλεται, ηλεκτρονική, διευκρινίσεις, απδπχ, αναδιαρθρωση, ήτοι, εταα, ογα, video, taxisnet, λύση, υγραεριο, δραση, τει, αθηνα, θεσσαλονικη, δεδδηε, ημερολόγιο, απε, απογραφη, εοφ, τελη κυκλοφοριας, βιβλια, σταση εργασιας, μετρο, ωραριο καταστηματων, αυξηση φπα, ομαδα διας, καθαρα δευτερα, φορολογικη δηλωση 2011, παραταση φορολογικων δηλωσεων, απογραφη 2011, www.taxisnet.gr, αξια, τελος ακινητης περιουσιας, ενιαιο μισθολογιο, ενιαιο μισθολογιο δημοσιων υπαλληλων, τελος ακινητων, Καλή Χρονιά, οφειλετες δημοσιου, μειωση μισθων, θεμα εκθεσης 2012, επιδομα θερμανσης, τελη κυκλοφοριας 2013, ογα επιδοματα, τελος του κοσμου, φορολογια 2013, τελη κυκλοφοριας 2014, τελη κυκλοφοριας 2015, τελη κυκλοφοριας 2016, φορολογικες δηλωσεις, δεδδηε, ειδικα μισθολογια, ήτοι, ρυθμιση οφειλων, ημερομήνια, ημερολόγιο, ηλεκτρονική, αδεια, γεμη, δανεια, δωρεαν, εντυπο ε2, εοφ, εταα, κεα, ογα, περιοδικα, πλαισιο, προγραμμα, σεπε, taxis, αγορα, αγροτικη, αδρανεια, αυξηση, αρθρο, αιτησεις, αντλιες, απδπχ, απε, ασφαλιστικα ταμεια, τει, βοηθηματα, βρισκεται, γινει, γινεται, δευτερο, διαστημα, δυνατοτητα, δημοσιο, δειτε, δηλωση, δηλωσεις, διευκρινίσεις, διοικηση, εγγραφη, εγγραφες, εετ, ευρω, ειπε, υπαρχει, εκθεση, ενημερωση, εννοια, επε, εποχη, ερευνα, ερχονται, ετη, ετος, ευθυνη, εφαπαξ, εφαρμογες, ζημια, ζωη, ζωων, ιδια, ειδος, υπηρεσια, υπηρεσιες, ισχυει, εκδοσεις, κυρια, κοσμηματα, λειτουργια, λεπτομερειες, ληψη, λύση, μειωση, μορφη, μπορειτε, ξερετε, εξοφληση, ομαδα, οδηγος, ορια, οφείλεται, οχηματων, οχηματα, πεδιο, πιστοποιηση, πλειστηριασμοι, υπογραφη, ποθεν εσχες, πτωχευτικός κώδικας, πωλησεις, ρυθμισεις, ρυθμιση, συνταξη, σχεδιο, σχολια, ταυτοτητα, τυπος, τι ειναι, τροχαια, ισχύ, φυσικο, φορολογικη, φορολογια, χυμα, χρημα, ψηφιακη, δικαιωμα, εφαρμογη, ερωτησεις, χωρα, ηλεκτρονικα, νομικου, πληροφοριες, πωληση, θεματα, θερμανση, υγειας, υπολογισμος
Τυχαία Θέματα