Δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων - Νέο σύστημα CLASS της ΕΕ - Οδηγίες για την εφαρμογή του


Με την εγκύκλιο 2163/2019 η ΑΑΔΕ γνωστοποιεί ότι από τον Ιούλιο 2019 τέθηκε σε λειτουργία το νέο σύστημα CLASS της Ε.Επιτροπής, για την παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης σχετικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων στο Κοινό Δασμολόγιο της Ε.Ε. (καν. 2658/87 όπως ισχύει), και είναι διαθέσιμο για το κοινό μέσω Internet σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ε.Ε., στον παρακάτω σύνδεσμο (link): https://webgate.ec.europa.eu/class-public-ui-web/#/search

Το

εν λόγω σύστημα παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης πλήθους πληροφοριών που σχετίζονται με μέτρα της Ε.Ε. για τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων σε ενιαία πύλη. Η πληροφόρηση αυτή μπορεί να αφορά:

- Κανονισμούς δασμολογικής κατάταξης που έχουν εκδοθεί από την Ε.Επιτροπή,

- Επεξηγηματικές Σημειώσεις της Συνδυασμένης Ονοματολογίας της Ε.Ε.,

- Αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε. (ΔΕΕ) που αφορούν τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων,

- Δηλώσεις στα πρακτικά της Ομάδας Τελωνειακών Εμπειρογνωμόνων αναφορικά με τη δασμολογική κατάταξη εμπορευμάτων,

- Μέτρα της Ε.Ε. κατά την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων που έχουν ενσωματωθεί στο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης δασμολογίου (TARIC) της Ε.Επιτροπής.

Δείτε την Ε.2163/2019 από το φορολογικό αρχείο του κόμβου

Keywords
Τυχαία Θέματα