Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 6 Αυγούστου έως 12 ΑυγούστουΚαλημέρα και καλή εβδομάδα.

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο. Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα S.O.S..

⥢⥤

■ Μέτρα στήριξης πυρόπληκτων

Για μια ακόμη εβδομάδα συνεχίζονται οι δημοσιεύσεις με τα μέτρα που αφορούν

του πυρόπληκτους της 23ης και 24ης Ιουλίου.

ΠΝΠ για την απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ των ακινήτων που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά
Επίδομα ανεργίας και εφάπαξ ενίσχυση σε εργαζόμενους που ανεστάλη η εργασία τους λόγω των πυρκαγιών
Τα ποσά που θα δοθούν ΔΩΡΕΑΝ στους πυροπαθείς για την ανακατασκευή των κατοικιών και των επιχειρήσεων[Η απόφαση : Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/2018]
Η απόφαση για τις φορολογικές ρυθμίσεις των πυρόπληκτων[Η απόφαση : ΠΟΛ.1150/2018 ]
Διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από όσους παραδίδουν δωρεάν αγαθά και υπηρεσίες στους πυρόπληκτους αλλά και στο Δημόσιο για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων [Οι αποφάσεις : ΠΟΛ.1153/2018 - ΠΟΛ.1152/2018 ]
Η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον ΕΝΦΙΑ των πυρόπληκτων[Η απόφαση : ΠΟΛ.1151/2018 ]
ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονική υποβολή Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης για τις παροχές στους κατοίκους των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
Παράταση δηλώσεων ΦΠΑ, Vies και καταβολή φόρου που προκύπτει από τις δηλώσεις αυτές για τους πληγέντες εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν στις 23.7.2018 [Η απόφαση: ΠΟΛ.1141/2018 ]

Επιπλέον :

Αριθμ. πρωτ.: 977/2018 Παροχή χρηματικής ενίσχυσης για την κάλυψη των τηλεπικοινωνιακών αναγκών των οικογενειών των πρόσωπων που περιήλθαν σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018
Κ.Υ.Α. αριθμ. 129851/Ζ1/2018Ρύθμιση θεμάτων ενίσχυσης για τα τέκνα οικογενειών που επλήγησαν κατά τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
Αριθμ. ΗΛ/Β/Φ7/οικ.177800/2018Αναστολή της υποχρέωσης τήρησης διαδικασιών υποβολής αιτήσεως χορήγησης άδειας παραγωγής ή εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψεως άδειας παραγωγής για ορισμένες κατηγορίες σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εντός των δήμων της Περιφέρειας Αττικής που έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

⥢⥤

■ Σημαντικά θέματα εβδομάδα ή αλλιώς... S.O.S.

► Υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση για την αδήλωτη εργασία

Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει τους όρους εφαρμογής των άρθρων 5 έως 8 του Ν.4554/2018, για την αλλαγή της αρχιτεκτονικής του προστίμου για την αδήλωτη εργασία.

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι διαδικασίες για την εφαρμογή:

• του προστίμου των 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο
• της υποχρεωτικής αναδρομικής τρίμηνης ασφάλισης του αδήλωτου εργαζόμενου
• της έκπτωσης του προστίμου, εφόσον ο εργοδότης προσλάβει τον αδήλωτο εργαζόμενο με σύμβαση πλήρους εργασίας:

- Για σύμβαση 3 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 7.000 ευρώ
- Για σύμβαση 6 μηνών το πρόστιμο μειώνεται στις 5.000 ευρώ
- Για σύμβαση 1 έτους το πρόστιμο μειώνεται στις 3.000 ευρώ

• των διαδικασιών αναίρεσης της έκπτωσης σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν διατηρήσει τον ίδιο αριθμό προσωπικού ή μεταβάλλει τους όρους εργασίας του υπάρχοντος προσωπικού.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι ο Ν.4554/2018 προβλέπει πως σε περίπτωση υποτροπής του εργοδότη, η οποία διαπιστώνεται εντός τριών (3) ετών από τον πρώτο έλεγχο, το πρόστιμο των 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο, επιβάλλεται προσαυξημένο κατά 100% για την πρώτη μετά την αρχική παράβαση και κατά 200% για κάθε μεταγενέστερη παράβαση.

Με την απόφαση αυτή τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η νέα αρχιτεκτονική του προστίμου που αναβαθμίζει συνολικά την αποτελεσματικότητα του συστήματος κυρώσεων για την αδήλωτη εργασία και, παράλληλα, αποδίδει δικαιοσύνη στον αδήλωτο εργαζόμενο.

►ΠΟΛ. 1160/2018 Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των δηλώσεων του Περιβαλλοντικού Τέλους του Ν. 2939/2001 όπως ισχύει.

Εφόσον σε κάποιο τρίμηνο ο έμπορος, δεν διέθεσε στους πελάτες του καμία λεπτή πλαστική σακούλα όπως ορίζεται στην Κ.Υ.Α.180036/952/2017 (ΦΕΚ Β' 2812/2017) δεν υποχρεούται στην υποβολή μηδενικής δήλωσης περιβαλλοντικού τέλους.

Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η επιχείρηση έχει παύσει εξ' ολοκλήρου τη διάθεση λεπτών πλαστικών σακουλών στους πελάτες της, π.χ. διαθέτει χάρτινες ή άλλου τύπου σακούλες για τις οποίες δεν επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος.

Κατά συνέπεια στις παραπάνω περιπτώσεις δεν επιβάλλονται οι κυρώσεις τουάρθρου 54 ή58 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α' 170/2013) περί μη υποβολής δήλωσης.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την υπόχρεη επιχείρηση λανθασμένη υποβολή δήλωσης απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους, δύναται να προβεί στις ακόλουθες κατά περίπτωση ενέργειες:

α) εάν δεν έχει λάβει υπόψη στη δήλωση για τον υπολογισμό του οφειλόμενου τέλους, το σύνολο των πλαστικών σακουλών που διέθεσε σε ένα τρίμηνο, με συνέπεια το προς καταβολή τέλος που προκύπτει από τη δήλωση αυτή, να είναι χαμηλότερο του ορθού προς απόδοση, υπάρχει δυνατότητα υποβολής χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις τουάρθ. 19 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α' 170/2013) στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται.

β) εάν στη δήλωση έχει καταχωρήσει για το οικείο τρίμηνο αριθμό πλαστικών σακουλών ο οποίος είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό των πραγματικά διατεθέντων, με συνέπεια το προς καταβολή τέλος που προκύπτει από τη δήλωση να είναι υψηλότερο του ορθού, δύναται να υποβάλει έντυπη χειρόγραφη αίτηση επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού, προς τη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, το οποίο επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθέν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τουάρθ. 42 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013 - ΦΕΚ Α' 170/2013).

Η απόφαση : ΠΟΛ.1160/2018

►Φορολογικό απόρρητο - Διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΠΟΛ.1154/2018 για την εφαρμογή του πλαισίου και της πολιτικής ασφάλειας του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ για την τήρηση του φορολογικού απορρήτου ανάλογα με την περίπτωση από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 17 ΚΦΔ, διαδικασίες χορήγησης απόρρητων στοιχείων ή πληροφοριών σε πρόσωπα εντός και εκτός της Φορολογικής Διοίκησης και της καταχώρισης και παρακολούθησης της χορήγησης αυτής, καθώς και ρύθμιση λοιπών διαδικαστικών ή τεχνικών θεμάτων.Με την απόφαση αυτή ορίζεται το πλαίσιο και η πολιτική ασφαλείας των συστημάτων της ΑΑΔΕ η πολιτική ορθής χρήσης αυτών και η πολιτική διαχείρισης πρόσβασης στις πληροφορίες της ΑΑΔΕ από τους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ.
Επίσης ορίζεται το πλαίσιο και οι προϋποθέσεις τήρησης απορρήτου από τα πρόσωπα, πέραν των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ, τηςπαρ. 1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, για τις πληροφορίες και τα στοιχεία των φορολογουμένων των οποίων λαμβάνουν γνώση, κατόπιν σχετικού αιτήματος που υποβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης.Τέλος ορίζονται οι διαδικασίες και τα όργανα χορήγησης των πληροφοριών στα πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 17 του ΚΦΔ, (διωκτικές αρχές, δικαστικές αρχές, διαζευγμένοι σύζυγοι, σε τρίτους κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, σε φορείς Γενικής κυβέρνησης, κ.λπ.)

Η απόφαση : ΠΟΛ.1154/2018


► Άρθρα Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [ΣΕΠΕ ΟΑΕΔ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ)] εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ

Το ανανεωμένο άρθρο του κόμβου με όλες τις πληροφορίες για τα νέα έντυπα αρμοδιότητας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ και την υποβολή τους στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ»


► Άρθρα Η εορτή της 15ης Αυγούστου

Δείτε το επίκαιρο άρθρο του Ανδρέα Σακελλαριάδη για την εορτή της 15ης Αυγούστου και πως αμείβεται

► Εξωδικαστικός μηχανισμός: Οι νέες αλλαγές με το άρθρο 61 του ν. 4559/2018

Ο τελευταίος νόμος 4559/2018 επέφερε μερικές αλλαγές στο νόμο 4469/2017 του εξωδικαστικού μηχανισμού. Τροποποιείται το πεδίο εφαρμογής της συλλογικής διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, της ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης κατά την παρ. 21 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου και οι υποχρεωτικοί κανόνες της σύμβασης αναδιάρθρωσης οφειλών. Η απόφαση : ΠΟΛ.1163/2018►Φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993

Σύμφωνα με τη νέα ΠΟΛ.1161/2018 δίνονται διευκρινίσεις για τη φορολογική αντιμετώπιση, για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου, της «εύλογης αμοιβής» και του «δικαιώματος παρακολούθησης» του ν. 2121/1993.
Η απόφαση : ΠΟΛ.1161/2018

Αρθρογραφία -► Συμπληρωματικές φορολογικές δηλώσεις αγροτικών επιδοτήσεων: Ευθύνη αγροτών

Αρθρογραφία -► Απώλεια λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων) που οφείλονται αποδεδειγμένα σε ανωτέρα βία - ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 2980/2018Απώλεια στελέχους τιμολογίου - Πρόστιμο - Λόγοι ανωτέρας βίας

Αρθρογραφία -► Οι τόκοι υπερημερίας που επιβαρύνονται οι πελάτες, λόγω μη έγκαιρης εξόφλησης του τιμήματος πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, υπάγονται σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3,60%. - ΣΟΛ ΑΕ

Αρθρογραφία -► Γιώργος Χριστόπουλος: Η δικαίωση από την ΔΕΔ για τους κατοίκους εξωτερικού

ΕΔΟΕΑΠ: Ενημέρωση για την ένταξη νέων ασφαλισμένων

Αρθρογραφία -► Δωρεάν διάθεση αγαθών (τροφίμων, φαρμάκων, ρούχων κ.λπ.) σε Ν.Π.Δ.Δ ή Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την κάλυψη αναγκών των πληγέντων από ακραία φυσικά φαινόμενα, προσφύγων και σίτισης των µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης

Αρθρογραφία -►Απαλλαγή ΦΠΑ της ναύλωσης και εκμίσθωσης πλοίων και αεροσκαφών - Κρουαζιέρες - Επαγγελματικά και ιδιωτικά πλοία αναψυχής - Εργασίες κατασκευής, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, πλωτών μέσων και αεροσκαφών - Λοιπά θέματα εφαρμογής της απαλλακτικής διάταξης του άρθρου 27.1.δ' και ε' σε σχέση με το άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ για τον τόπο παροχής των υπηρεσιών⥢⥤


■ Λοιπά θέματα και αποφάσεις για την εβδομάδα που πέρασε.

► Άνοιξε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

► Μεταφορά υπαλλήλων της ΑΑΔΕ που αξιολογούνται ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς

Σε Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται οι υπάλληλοι της ΑΑΔΕ που αξιολογούνται ως ακατάλληλοι ή ανεπαρκείς.

Η απόφαση Κ.Υ.Α. αριθμ. 2/58459/0004/2018

► «Τρίαινα» συντονισμένων ελέγχων από την ΑΑΔΕ στη Μύκονο

►«Εύλογη αμοιβή» και «δικαίωμα παρακολούθησης» - Φορολογική αντιμετώπιση για σκοπούς ΦΠΑ και Τελών Χαρτοσήμου

Αρθρογραφία -► Η δωρεά αιτία θανάτου: Κληρονομιά εκ «νεκράς χειρός»


⥢⥤

■ Εργατικά Ασφαλιστικά

► To νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τη συνδικαλιστική δράση

Ε.Φ.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ. 831/982402/2018 Ασφάλιση μελών σωματείου φορτοεκφορτωτών κεφαλαίου Η' του κανονισμού ασφάλισης τ. Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών


⥢⥤

■ Αποφάσεις Σ.ΛΟ.Τ.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1210 ΕΞ 19.6.2018 Επανεξέταση Ατομικής Απάντησης με αριθ. πρωτ.: 1216 ΕΞ 19.6.2017 «Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014»
Ανεκλήθη η Ατομική Απάντηση ΣΛΟΤ 1216/2017 «Ένταξη Ν.Π.Δ.Δ. ΟΤΑ στον ν. 4308/2014» με τη νέα ΣΛΟΤ 1210/2018
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1263 ΕΞ 24.7.2018 Εγγραφές Ανακαίνισης
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1406 ΕΞ 24.7.2018 Λογιστικός χειρισμός πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ
Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1622 ΕΞ 24.7.2018 Εισφορά σε χρήμα για ένταξη ακινήτου σε επιχειρηματικό πάρκο


⥢⥤


Φορολογικές Υποχρεώσεις
Θυμηθείτε : Μέσα στην εβδομάδα λήγει η προθεσμία : Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2017
Τις λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις μπορείτε να τις δείτε εδώ :Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Αυγούστου 2018 ή στο Ημερολόγιο του κόμβου

Καλή συνέχεια.


Keywords
στην κ, ενφια, επιδομα, δωρεαν, ΦΠΑ, εφκα, ηλεκτρονική, νέα, διευκρινίσεις, φεκ, οαεδ, ικα, σεπε, αναδιαρθρωση, αθηνα, σολ, εδοεαπ, δραση, ΟΤΑ, ημερολόγιο, βιβλια, σταση εργασιας, φορολογικη δηλωση 2011, μυκονος, παραταση φορολογικων δηλωσεων, εκτακτη εισφορα, εισφορα αλληλεγγυης, τελος ακινητων, Καλή Χρονιά, υπουργειο δικαιοσυνης, πυρκαγιες, ογα επιδοματα, φορολογια 2013, φορολογικες δηλωσεις, ημερολόγιο, ηλεκτρονική, αιτηση, γνωση, δωρεαν, εδοεαπ, εργασια, πλαισιο, σεπε, τα νεα, φεκ, αρθρα, αρθρο, απωλεια, αρχιτεκτονικη, εβδομαδες, δυνατοτητα, δημοσιο, δειτε, δηλωση, δηλωσεις, διευκρινίσεις, εγγραφες, ευρω, υπαρχει, εβδομαδα, ενημερωση, εντυπα, επιδομα ανεργιας, ετων, ευθυνη, εφαπαξ, ιδιο, υπηρεσιες, ισχυει, μπορειτε, πεδιο, πλοια, ρυθμισεις, ρυθμιση, συνεχεια, σολ, φυσικα, φορολογικη, χρημα, εφαρμογη, οργανα, πληροφοριες, στην κ, θεματα
Τυχαία Θέματα