Τεχνική Ανάλυση: ELTON

H μετοχή εμφανίζει βραχυπρόθεσμη στήριξη στα 1,05 ευρώ και πιο ισχυρή στήριξη στα 0,97 ευρώ.
Keywords
Τυχαία Θέματα