Ενστάσεις διατυπώνουν οι ασφαλιστές για την ασφάλιση νέων κτιρίων σε ζώνες υψηλής τρωτότητας

«Σε περιοχές πολύ υψηλής τρωτότητας, ο κίνδυνος καθίσταται σχεδόν βέβαιος, καθώς είναι εξαιρετικά
Keywords
Τυχαία Θέματα