Πλαίσιο: Στις 14 Ιουνίου η Γ.Σ. για τη λήψη απόφασης περί διανομής μερίσματος

19:53 23/5/2022 - Πηγή: Capital
Στις 14 Ιουνίου, ημέρα Τρίτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS με αντικείμενο, μεταξύ άλλων την έγκριση διαθέσεως αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 2021, τη λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και την παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των αναγκαίων εξουσιοδοτήσεων καθώς και τη διεύρυνση-επέκταση του σκοπού της εταιρείας.
Keywords
Τυχαία Θέματα