Ενεση ρευστότητας 2 δισ. στις επιχειρήσεις

Ο χρονικός ορίζοντας παροχής της εγγύησης ορίζεται στα 4+1 χρόνια, ενώ ο ορίζοντας της επιδότησης επιτοκίου ορίζεται έως 31-12-2012
Τυχαία Θέματα