Εγκρίθηκε η εισαγωγή στο Χ.Α. της PROBANK

Τ ο ενημερωτικό της «Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε.» για τη δημόσια προσφορά μετοχών με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου και την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χ.Α. ενέκρινε την Παρασκευή η Κεφαλαιαγορά.
Keywords
Τυχαία Θέματα