Ενίσχυση κερδών αναμένουν οι τράπεζες το β' τρίμηνο

Η βελτίωση των αγορών των μετοχών και των ομολόγων θα ενισχύει τις λογιστικές καταστάσεις των τραπεζών στο β’ τρίμηνο, τόσο ως προς την αποτίμηση των χαρτοφυλακίων τους, όσο και από τις αγοροπωλησίες χρεογράφων που διενεργούν
Keywords
Τυχαία Θέματα