Διόρθωση του Ε9 έως τις 30 Νοεμβρίου

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να διαμορφώσουν την οικογενειακή τους κατάσταση όπως ήταν την 1η Ιανουαρίου 2008 και να προβούν σε αλλαγές στοιχείων περιουσιακών δικαιωμάτων για κτίσματα και εκτάσεις γης εντός σχεδίου.
Τυχαία Θέματα