'Όχι' στη δημοσιοποίηση στοιχείων γιατρών που συμμετέχουν σε επιστημονικά συνέδρια

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα γνωμοδότησε για δεύτερη φορά επί του ζητήματος
Keywords
Τυχαία Θέματα