Ε.Ε: Ύφεση 9% φέτος - Εύσημα για μεταρρυθμίσεις, γκρίνια για συντάξεις

Την πρόβλεψη για ύφεση 9% του ΑΕΠ για φέτος επαναλαμβάνει η ΕΕ στην έκθεση για την 7η αξιολόγηση της ενισχυμένης εποπτείας με προοπτική ανάκαμψη 6% το 2021 .

Στην έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει γενικά τα εύσημα για την προώθηση μεταρρυθμίσεων με πρώτη και κύρια την υιοθέτηση του νέου πτωχευτικού κώδικα που βρίσκεται καθ' οδόν προς την Βουλή. Οι καθυστερήσεις σε μεταρρυθμίσεις, όπως το πρωτοβάθμιο σύστημα υγείας και οι δασικοί χάρτες αλλά και προσαρμογή των

αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στις εμπορικές αποδίδονται κυρίως στις συνέπειες της υγειονομικής κρίσης.

Δεν συμβαίνει, όμως, το ίδιο και για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου οι οποίες σημειώνεται ότι στο τέλος Ιουνίου έφταναν τα 1,5 δις ευρών και ήταν 665 εκ ευρώ πάνω από το στόχο που είχε υιοθετηθεί τον Οκτώβριο του 2019 . Τονίζεται επίσης ότι η αύξηση των καθυστερούμενων συντάξεων που καταγράφεται δυσκολεύει σημαντικά την επίτευξη του στόχου για μηδενισμό του υπολοίπου τους μέχρι και τα μέσα του 2021 .

Κατά τα λοιπά η έκθεση δίνει άλλη μια φορά τα εύσημα στην ελληνική στην ταχεία αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας τόσο σε υγειονομικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο.

Τα μέτρα στήριξης υπολογίζονται μέχρι και το τέλος Ιουλίου σε 13,1 δις ευρώ Από αυτά 3,1 δις ευρώ (1,9% του ΑΕΠ) αφορούν στο πεδίο της μείωσης των φορολογικών βαρών, σε 4,1 δις ευρώ (2,4% του ΑΕΠ) αφορούν την αύξηση των δαπανών και 5,9 δισ ευρώ (3,5% του ΑΕΠ) διατέθηκαν με την μορφή εγγυήσεων για την αύξηση της ρευστότητας στην πραγματική οικονομία.

Εκτιμάται ότι η εξέλιξη της πανδημίας και κατά συνέπεια του οικονομικού της αντίκτυπου παραμένει εξαιρετικά και πρωτόγνωρα υψηλή και αυτό συνεπάγεται ασάφεια και για τα μελλοντικά μέτρα τα οποία ίσως να είναι αναγκαία και να συγκρατηθεί η Πανδημία. Γίνεται επίσης λόγος για τη στήριξη που θα παράσχει το σχέδιο ανάκαμψης. Η έκθεση επαναλαμβάνει την εκτίμηση για ύφεση της οικονομίας κατά 9% του ΑΕΠ για φέτος και ανάκαμψη 6% του ΑΕΠ το 2021 και προβλέπει ότι η Ελλάδα θα επανέλθει στα επίπεδα του 2019 όχι νωρίτερα από το 2022

Το πρωτογενές έλλειμμα υπολογίζεται στο 5,8% του ΑΕΠ χωρίς να συνυπολογιστεί η δαπάνη για την πληρωμή των αναδρομικών στους συνταξιούχους που εκτιμάται προσωρινά σήμερα 0.8% του ΑΕΠ. Γίνεται ανάλυση των μέτρων που ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα τα οποία υπολογίζονται σε επιπλέον 1,8% του ΑΕΠ για το 2020. Αναφέρεται επίσης η αναβολή για το καλοκαίρι του 2020 της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών και του ΕΝΦΙΑ. Καταγράφονται αναλυτικά οι δημοσιονομικοί κίνδυνοι που προκαλεί ή Πανδημία αλλά και εσωτερικά πεδία αβεβαιότητας.

Η Επιτροπή προειδοποιεί πως "ενώ τα μέτρα στήριξης των εισοδημάτων και η απεριόριστη βοήθεια κατά τους μήνες των αυστηρότερων μέτρων βοήθησαν στην αποτροπή της κατάρρευσης του διαθέσιμου εισοδήματος, η στήριξη πρέπει τώρα να στραφεί σε μια πιο στοχοθετημένη προσέγγιση που εστιάζει σε τομείς που εξακολουθούν να πλήττονται από μέτρα αποστασιοποίησης".

Επίσης αναφέρει πως "μόλις η πανδημία και η οικονομική κατάσταση σταθεροποιηθούν και επιτρέψουν έναν πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα προγραμματισμού, η υποστήριξη βιώσιμων επενδύσεων θα έχει μεγάλη σημασία για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάκαμψης. Η αβεβαιότητα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, συνεπώς, οι οικονομικές της επιπτώσεις παραμένουν εξαιρετικά υψηλές" αναφέρει η Επιτροπή. Μιλά και για μακροχρόνιες οικονομικές επιπτώσεις λόγω περιορισμών, αλλαγής της συμπεριφοράς των καταναλωτών, πιθανών χρεοκοπιών και δυσκολιών για όσους έχουν πρόσφατα χάσει τη δουλειά τους.

"Συγκεκριμένα, ο μεγάλος τουριστικός τομέας εκθέτει την Ελλάδα σε κινδύνους που οφείλονται στην πανδημία και στην αλλαγή της ταξιδιωτικής συμπεριφοράς. Η ναυτιλία μπορεί να επηρεαστεί περαιτέρω έντονα από την εξάπλωση του ιού σε άλλες χώρες που δεν είναι καν σημαντικοί άμεσοι εμπορικοί εταίροι με την Ελλάδα λόγω της παγκόσμιας φύσης του κλάδου. Η ταχεία υιοθέτηση των νέων προγραμμάτων στήριξης της ΕΕ, ιδίως η διευκόλυνση ανάκαμψης και ανθεκτικότητας, θα ήταν το κλειδί για την εξισορρόπηση αυτών των επιπτώσεων και για την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης σε μεταρρυθμίσεις, επενδύσεις και ανάπτυξη", αναφέρεται. Επίσης γίνεται λόγος για ένα πλαίσιο σημαντικών γεωπολιτικών εντάσεων και αυξανόμενων μεταναστευτικών ροών, οι οποίες αυξάνουν την αβεβαιότητα, καθώς και τις οικονομικές και δημοσιονομικές πιέσεις.

Εύσημα για μεταρρυθμίσεις

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι παρά τη δυσχερή συγκυρία που προκάλεσε η πανδημία, η οποία αναπόφευκτα προκάλεσε καθυστερήσεις στην εφαρμογή μιας σειράς δράσεων, "η Ελλάδα προχώρησε με την εφαρμογή των μεταρρυθμιστικών της δεσμεύσεων".

Αποδίδει εύσημα στην κυβέρνηση καθώς παρά την υγειονομική κρίση κατάφερε να προχωρήσει σε σημαντικές μεταρρυθμίσεις τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα στο πεδίο του Πτωχευτικού δικαίου που ήταν και το βασικό ζητούμενο για την 7η αξιολόγηση και πλέον οδεύει στην υλοποίηση του από 1/1/2021

Γίνεται λόγος και για καλή πρόοδο στο πεδίο της επενδυτικής αδειοδότησης, της ενεργειακής πολιτικής και της δημόσιας διοίκησης. Γίνεται λόγος και για επιπλέον μεταρρυθμιστικά βήματα σε τομείς που δεν συνδέονται με την εποπτεία.

Ωστόσο, αναφέρεται ότι παρά τη καλή πρόοδο ένας αριθμός από πεδία πολιτικής έχουν επηρεαστεί σημαντικά από την πανδημία, ενώ γίνεται λόγος και για προηγούμενες καθυστερήσεις. Αναφέρονται ως παραδείγματα οι διαδικασίες στα δικαστήρια, η εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς ιδιώτες, ο τομέας της υγείας, του Κτηματολογίου αλλά και του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων.

Keywords
Τυχαία Θέματα