Καταρρέουν τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα - Έρχονται περικοπές συντάξεων

Καταστροφικά είναι τα αρνητικά επιτόκια για τα ευρωπαϊκά κεφαλαιοποιητικά ασφαλιστικά συστήματα απειλώντας ακόμη και τα ποσά των συντάξεων σύμφωνα με σχετική μελέτη που διεξήχθη σε 153 πάροχους συνταξιοδοτικών προγραμμάτων.

Η μείωση των επιτοκίων κατά 1% αυξάνει τις υπολογιζόμενες συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις κατά περίπου 20%. Μειώνει τον δείκτη χρηματοδότησης, το οποίο μετρά την ικανότητα του παρόχου συνταξιοδότησης να εκπληρώνει τις μελλοντικές υποχρεώσεις του, κατά περίπου 10%. Οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται από έρευνα στην οποία συμμετείχαν 153 πάροχοι συνταξιοδοτικών προγραμμάτων

- υπηρεσιών ανά την Ευρώπη, με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 1,9 τρισεκατομμυρίων ευρώ (2,1 τρισεκατομμυρίων δολαρίων). Τη διεξαγωγή της έρευνας χρηματοδότησε η Amundi, o μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων της Ευρώπης, ενώ τα αποτελέσματά της δημοσιεύθηκαν από την Crea-Research νωρίτερα εντός του Δεκεμβρίου.

Στο σύνολό τους, τα ευρωπαϊκά συνταξιοδοτικά προγράμματα αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες από ποτέ. Σχεδόν το ένα τέταρτο έχει επίπεδα χρηματοδότησης 90% ή λιγότερο, με λιγότερα από το ένα τρίτο να καλύπτουν περισσότερο από το 100% των μελλοντικών τους υποχρεώσεων, σύμφωνα με την έρευνα. Επιπλέον, το 40% υποφέρει από αρνητικές καθαρές ταμειακές ροές, σε σύγκριση με το 33%, που έχει θετικές. Κατά μεγάλο μέρος, οι συμμετέχοντες στην έρευνα επιρρίπτουν ευθύνες γι’ αυτή την κατάσταση στις κινήσεις των κεντρικών τραπεζιτών. Το 62% συμφωνεί ότι "με το QE έχει υπονομευθεί η μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων".

Ήδη δύο από τα ισχυρότερα συνταξιοδοτικά συστήματα παγκοσμίως, έχουν εμφανίσει μια πρώτη «τεκτονική δραστηριότητα» εξαιτίας των αρνητικών επιτοκίων δανεισμού στην Ευρώπη.
Πιο συγκεκριμένα το ολλανδικό ABP, προέβη πρόσφατα στην αφοπλιστική ανακοίνωση ότι τα περιουσιακά στοιχεία του αξίας 459 δισ. ευρώ δεν επαρκούν για την κάλυψη των υποχρεώσεών του ύψους 504 δισ. ευρώ, καθότι το ποσοστό κάλυψης των υποχρεώσεων από τα περιουσιακά στοιχεία του ταμείου είναι πέριξ του 91%.

Το επίσης ολλανδικό συνταξιοδοτικό ταμείο PFZW, με περιουσιακά στοιχεία αξίας 238 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε ότι ο συντελεστής κάλυψης των οφειλών του έφτανε στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου στο 92,2%.
Η Ολλανδία κατατάσσεται πρώτη στις συντάξεις παγκοσμίως, σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της επενδυτικής συμβουλευτικής εταιρείας Mercer, καθώς το ταμείο της είναι αρκετά γενναιόδωρο, δίνοντας στους συνταξιούχους αποδοχές ίσες με το 80% του τελευταίου μισθού τους.

Keywords
Τυχαία Θέματα