ΔΕΗ: Αυτοί είναι οι 6 μνηστήρες για Μελίτη και Μεγαλόπολη

Η ΔΕΗ ανακοίωσε πριν από λίγο με ανακοίνωση της ότι ολοκληρώθηκε σήμερα η διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των Αποεπενδυόμενων Επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης στο πλαίσιο της σχετικής επαναληπτικής διαγωνιστικής διαδικασίας που διεξάγεται βάσει του αρ. 3ΑΝ. 4533/2018.

Ειδικότερα, φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπέβαλαν, σύμφωνα με την από 08.03.2019 Κοινή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, τα ακόλουθα έξι (6) Ενδιαφερόμενα Μέρη (με αλφαβητική σειρά):

1.BEIJING GUOHUA POWER COMPANY LIMITED AND DAMCO ENERGY S.A. (CONSORTIUM)

2.CHINA WESTERN POWER INDUSTRIAL Co LTD

3.SEV.EN ENERGY AG –INDOVERSE (CZECH) COAL INVESTMENTS LIMITED (CONSORTIUM)

4.ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.

5.ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Keywords
Τυχαία Θέματα